-
Księgozbiór

B_11.jpg
B_11.jpg
B_11.jpg
B_11.jpg

 

Księgozbiór

W bibliotece znajduje się 14 tys. woluminów. Ponad 20% zbiorów to lektury szkolne. Spośród pozostałych na uwagę zasługuje zgromadzony w czytelni księgozbiór podręczny składający się z blisko 2 tys. woluminów. Oprócz książek posiadamy bogaty zbiór filmów edukacyjnych, będących ekranizacjami między innymi lektur szkolnych. W czytelni szkolnej dostępne są również niektóre czasopisma -"National Geographic","Podróże", "Stolica","CD- Action".

 

 

ICIM

W czytelni naszego gimnazjum działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej ICIM.
ICIM służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje. Mogą drukować swoje prace, korzystać ze skanera i kopiarki. Szczegółowe zasady korzystania z Centrum przedstawia dostępny w czytelni regulamin, z którym każdy użytkownik powinien się zapoznać. Każdy korzystający z ICIM ma obowiązek wpisania się do tzw. "Rejestru odwiedzin ICIM", w którym podaje temat swoich poszukiwań, imię, nazwisko oraz klasę. Daje to możliwość kontrolowania poczynań uczniów w Internecie. ICIM to szansa na szybkie dotarcie do potrzebnych materiałów, które nie zawsze można zdobyć w tradycyjny sposób a zarazem nowoczesne narzędzie informacyjne wspomagające kształcenie i rozwijanie różnych zainteresowań.

 

 

 

Zapraszamy do korzystania z biblioteki !

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl