-
Oferta

Nasze Liceum zaproponuje swoim uczniom:

 • naukę dwóch z czterech języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego,
 • naukę w klasach: dwujęzycznych z wiodącym językiem hiszpańskim, z rozszerzonym programem matematyki, przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych,
 • wymianę oświatową i kulturalną z niemiecką szkołą w Munster,
 • warsztaty językowe w Londynie,
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych,
 • realizację projektów,
 • opiekę pedagogiczną i psychologiczną,
 • obozy integracyjne dla klas pierwszych,
 • opiekę pielęgniarki.

 

Szkoła dysponuje:

 • dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi,
 • trzema pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu,
 • salą gimnastyczną,
 • czytelnią, w której działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, a uczniowie mają możliwość skorzystania np. z drukarki i skanera,
 • stołówką,
 • sklepikiem.
 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl