-
O szkole

Tarcza

 

Nasza szkoła kształci młodzież w wieku od "zerówki" do 16go roku życia. Od początku swego istnienia corocznie potwierdza swoją skuteczność w działaniu pedagogicznym najwyższym poziomem zdawalności egzaminów gimnazjalnych.

Nasi uczniowie, oprócz przekazywanej wiedzy mogą w szkole  kształcić umiejętności niezbędne do życia w    nowoczesnym świecie - zbieranie informacji i korzystanie z nich, stosowanie nowoczesnych technik multimedialnych.

Dbamy o wychowywanie młodzieży zgodnie z zasadami tolerancji, humanitaryzmu i patriotyzmu. Pomagamy naszym uczniom rozwijać postawy kreatywności, ciekawości świata, odpowiedzialności w działaniu. Wspieramy zainteresowania naszych wychowanków działalnością społeczną, której początki związane są zwykle ze społecznością szkolną.

Dążymy do tego, aby nasz absolwent jako młody człowiek wierzył w możliwość własnego rozwoju, aby był świadom swojej roli w życiu kraju i Europy, by szanował zasady współżycia społecznego i umiał dokonywać właściwych wyborów w swej dalszej karierze naukowej.

Zapewniamy w Szkole atmosferę bezpieczeństwa oraz życzliwości wobec ucznia w myśl hasła, które jest naszą dewizą:

 

 

"Gimnazjum 49 - szkoła przyjazna uczniom!"

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl