-
Działania uczniów

rok szkolny 2017/2018

 

W poprzednim roku szkolnym, w trakcie roboczych spotkań w ramach Erasmus+ zdecydowaliśmy, że nasz eksperyment będzie polegał na prowadzeniu lekcji przez uczniów - to oczywiście nic nowego. Ale my wymyśliliśmy, że lekcje będą prowadzić uczniowie - nie Ci najlepsi z najlepszych, ale pozostali. Naszym zdaniem przełoży się to na lepsze zrozumienie tematu, a może nawet i wyniki nauczania tychże uczniów.
Realizację rozpoczęliśmy w czerwcu na matematyce. I już wtedy okazało się, że nie jest to takie proste. Uczeń prowadzący lekcję musi bowiem najpierw zrozumieć, czego będzie dotyczyła lekcja, a następnie przygotować odpowiednie materiały, w tym zadania związane z tematem. Nie było to łatwe. Wiadomo, czerwiec rządzi się swoimi prawami. Jakby tego było mało w trakcie "naszej" lekcji ogłoszono alarm przeciwpożarowy i musieliśmy ewakuować się z sali :) Ale jak to się mówi - "pierwsze koty za płoty".
W tym roku szkolnym poszło już zdecydowanie łatwiej - pierwsza lekcja odbyła się we wrześniu, druga w październiku. Obie uważamy za udane. Po każdej takiej lekcji przeprowadzamy ankietę wśród uczniów, którzy ją oceniają, wskazują jej mocne i słabe (jeżeli takie są) strony. Rozmawiamy także z osobami prowadzącymi lekcje oraz z panią Jakubik, które dzielą się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami. Lekcje prowadzone przez uczniów są dokumentowane przez nas - nagrywamy je, robimy zdjęcia, aby później zaprezentować je szerszemu gronu w trakcie wyjazdu do Hiszpanii.  
Przed nami jest jeszcze kolejne wyzwanie - rozszerzenie eksperymentu na inne przedmioty przyrodnicze - chemię, fizykę oraz biologię.

maurycylekcja001.jpg maurycylekcja001.jpg maurycylekcja001.jpg
maurycylekcja001.jpg maurycylekcja001.jpg maurycylekcja001.jpg

 

 


rok szkolny 2016/2017

 

W ramach międzynarodowego programu Erasmus + w marcu do Polski przyjechali uczniowie z Walii. Wraz z uczniami z Wielkiej Brytanii oraz Szkoły Podstawowej nr 280 spędziliśmy wspólnie ciekawy i pracowity tydzień. Pierwszego dnia – w poniedziałek - spotkaliśmy się w centrum WCIES aby poznać się, przedyskutować temat różnic pomiędzy szkołami polskimi i walijskimi oraz omówić ankietę, którą mieliśmy wypełniać w trakcie obserwacji lekcji. Na koniec spotkania zjedliśmy pizzę. Następnego dnia około godziny 8:00 w naszej szkole powitaliśmy uczniów z Walii oraz Szkoły Podstawowej. Uczestniczyliśmy w zajęciach integracyjnych oraz dyskutowaliśmy nad rzeczami, które powinniśmy zmienić w szkołach. Następnie, po słodkim poczęstunku obserwowaliśmy lekcje. Każdemu uczniowi z naszej szkoły przydzielono trzech uczniów z Walii lub Szkoły Podstawowej. Na specjalnie przygotowanych dokumentach zapisywaliśmy spostrzeżenia dotyczące lekcji, jej mocne i słabe strony oraz te elementy lekcji, które chcielibyśmy zmienić. Po dwóch „hospitowanych” lekcjach przedyskutowaliśmy nasze opinie. Następnie po smakowitym obiedzie poszliśmy na zajęcia z wychowania fizycznego i zagraliśmy w koszykówkę. W środę odwiedziliśmy SP 280. Na początku zostaliśmy powitani przedstawieniem teatralnym, a po jego obejrzeniu zwiedzaliśmy szkołę. Potem obserwowaliśmy zajęcia lekcyjne oraz oglądaliśmy prezentację uczniów SP 280 o Warszawie. Następnie zjedliśmy przepyszny obiad, po którym bardzo aktywnie spędziliśmy czas na sali gimnastycznej. Następnego, ostatniego dnia zwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik, po czym przespacerowaliśmy się nad Wisłą. Doszliśmy do Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży, na obiad w postaci naleśników. Po obiedzie, pod przewodnictwem  p. Bartosza Wilimborka dokonywaliśmy ewaluacji tygodnia spędzonego razem, a także omówiliśmy dalsze działania. Po długim pożegnaniu rozeszliśmy się, a następnego dnia, w piątek, uczniowie z Walii polecieli do domu.

erasmus003.jpg erasmus003.jpg erasmus003.jpg

W kwietniu wraz ze Szkołą Podstawową nr 280 uczestniczyliśmy w konferencji na temat zalet programu Erasmus+, zakończonej bardzo ciekawymi warsztatami chemicznymi. Tydzień po konferencji spotkaliśmy się drugi raz, aby przedyskutować projekt wdrożenia zmian w prowadzeniu lekcji STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Aktualnie trwają prace nad wdrożeniem tych zmian.

 

Wiktor Ciepłowski Ib

Bartek Daniluk Ib

Grzesiek Prasek Ib

Adrian Radzikowski Ib

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl