-
"Projekty międzynarodowe-forum dobrych praktyk"

rok szkolny 2016/2017

 

WARSZAWA - maj 2017

 

W dniu 17. maja 2017r w ramach realizowanego w szkole projektu Erasmus + "Raising Achievement Together – a Vision for European Schools", odbyła się konferencja w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń „Projekty międzynarodowe – forum dobrych praktyk”.

W pierwszej części konferencji zastępca dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy Mirosław Sielatycki omówił realizowane przez urząd europejskie projekty edukacyjne oraz przedstawił płynące z nich korzyści dla uczniów, nauczycieli i szkół.
Następnie nauczyciele ze szkoły Podstawowej nr 280 oraz naszego Gimnazjum  zapoznali zebranych z wynikami ankiety przeprowadzonej w/w szkołach. Po czym nastąpiła dyskusja z udziałem uczniów poszczególnych szkół na temat obserwowanych przez nich lekcji w obydwu szkołach. Uczniowie dzielili się swoimi pozytywnymi spostrzeżeniami oraz wskazywali elementy prowadzenia lekcji, które można by udoskonalić.
Kolejnym punktem konferencji był IBSE Science Show – czyli pokaz doświadczeń chemicznych w wykonaniu Łukasza Spornego – pracownika Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia, który niewątpliwie zrobił ogromne wrażenie na uczniach.
W następnej części konferencji poruszane były takie tematy jak : Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin, Wyzwania Job-shadowing na przykładzie sieci współpracy „ELAN PL CEuropean Local Authority Network – Wizja Europejskiej Współpracy” oraz Matematyka i język polski – czego europejscy nauczyciele chcą uczyć się od nas?.
Na koniec pan Bartosz Wilimborek pracownik WCIES zaprezentował Program Global Scholars, czyli jak kształtować naszych uczniów.
Udział w konferencji był cennym doświadczeniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl