-
Nasze mocne strony

 

 • Od roku szkolnego 2013/2014 prowadzimy klasy dwujęzyczne realizujące rozszerzony program nauczania języka hiszpańskiego.
 • W klasach dwujęzycznych w ramach programu „Comenius Partnerskie Projekty Szkół – Uczenie się przez całe życie” przeprowadzamy wymianę polsko-hiszpańską oraz realizujemy projekt na portalu internetowym e-Twinning ze szkołą w Madrycie.
 • Od roku 2004 odbywa się w naszej szkole wymiana międzynarodowa z uczniami z Niemiec, a w bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy nasi gimnazjaliści wezmą udział w wymianie polsko-francuskiej.
 • Realizujemy rozszerzone programy nauczania z: matematyki, języka polskiego, fizyki, biologii, chemii oraz języków obcych.
 • W klasach humanistycznych rozszerzamy program o edukację dziennikarską lub filmową.
 • Dla klas lingwistycznych z rozszerzonym programem języka angielskiego organizujemy warsztaty językowe w Anglii.
 • Co roku wyniki z egzaminów naszych uczniów mieszczą się w skali staninowej na poziomie najwyższym i bardzo wysokim oraz są wyższe od średnich: krajowej, mazowieckiej, dla Warszawy i Woli.
 • Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,  uzyskując w nich tytuły laureatów i finalistów.
 • Organizujemy konkursy o zasięgu warszawskim, mazowieckim i ogólnopolskim we  współpracy z Ambasadorem Królestwa Hiszpanii oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym.
 • Rozwijamy zainteresowanie naszych uczniów kulturą poprzez nawiązanie współpracy ze: Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, Domem Kultury „Działdowska”, redakcją dwumiesięcznika „Poezja Dzisiaj” oraz Ekipą Edukacyjną Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
 • Otrzymaliśmy certyfikat „Wars i Sawa”, tytuł „Szkoła Talentów” oraz dwukrotnie Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy za rozwijanie pasji artystycznych naszych uczniów oraz za pomysł na poznawanie kultury krajów Unii Europejskiej.
 • Jesteśmy szkołą, w której uczniowie czują się bezpiecznie.
 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl