-
Co tu się dzieje...

W ciągu osiemnastu lat istnienia Gimnazjum nr 49 podejmowaliśmy przeróżne, wymienione poniżej inicjatywy. Wiele z nich zamierzamy kontynuować także w Szkole Podstawowej, która powstanie u nas.

 

Programy autorskie


programy_01.jpg   

W naszej szkole są realizowane następujące programy autorskie:

MG49 - program nauczania matematyki, jest realizowany na lekcjach matematyki w klasach matematycznych w wymiarze 6 godzin tygodniowo w każdym roku nauki (w gimnazjum są obowiązkowe 4 godziny matematyki tygodniowo).

eMatematyka - program nauczania matematyki, jest realizowany na lekcjach matematyki w klasach matematyczno - informatycznych w wymiarze 5 godzin tygodniowo w każdym roku nauki.

Chemia z elementami ochrony środowiska - program nauczania chemii, jest realizowany na lekcjach chemii w klasach z rozszerzonym programem przedmiotów przyrodniczych w wymiarze: 2 godziny tygodniowo w klasie pierwszej, 2 godziny tygodniowo w klasie drugiej i 1 godzina tygodniowo w klasie trzeciej.

Informatyka 2000 PLUS - program nauczania informatyki, jest realizowany na lekcjach informatyki w klasach informatycznych w wymiarze 2 godzin tygodniowo w każdym roku nauki, nauka trwa 2 lata.

Matematyka po angielsku - program jest realizowany w klasach o profilu lingwistycznym w ramach lekcji matematyki w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdym roku nauki.

Warsztaty dziennikarskie - program jest realizowany na lekcjach języka polskiego w klasach o profilu dziennikarskim w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdym roku nauki.

Program języka francuskiego - program jest realizowany na lekcjach języka francuskiego w klasach humanistycznych w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Program nauczania matematyki - rozszerzony program nauczania matematyki realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo w każdym roku nauki. Program realizowany jest  na lekcjach matematyki w klasach z rozszerzonym programem przedmiotów przyrodniczych.

Program nauczania fizyki - program realizowany jest na lekcjach fizyki w klasach z rozszerzonym programem przedmiotów przyrodniczych w wymiarze 1 godzina tygodniowo w klasach pierwszych, 2 godziny w klasach drugich i 2 godziny w klasach trzecich.

Anatomia i fizjologia człowieka oraz edukacja prozdrowotna - program nauczania biologii, program realizowany jest na lekcjach biologii w klasach z rozszerzonym programem przedmiotów przyrodniczych w wymiarze 1 godz. tygodniowo w klasie pierwszej i po 2 godz. tygodniowo w klasach drugiej i trzeciej.

Program nauczania języka angielskiego z elementami kultury i turystyki - Program realizowany jest na lekcjach języka angielskiego w klasach lingwistycznych w wymiarze 4 godzin tygodniowo w każdym roku nauki.

więcej o programach

 

 

Projekty


projekty_02a.jpg   

Nauczyciele wielu przedmiotów proponują uczniom prace długoterminowe, czyli projekty. Uczniowie wykonują je w grupach, a efekty swojej pracy przedstawiają na forum klasy lub szkoły.
W ostatnich latach projekty obejmują coraz większą liczbę przedmiotów. A zaczęło się w roku szkolnym 2005/2006 od projektu „Kule, kulki, kuleczki”. Autorka pomysłu nauczycielka matematyki - p.Joanna Jakubik zaproponowała jego realizację wszystkim uczniom naszej szkoły w ramach przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. A do wyboru były m.in. takie tematy: modele gałki ocznej, półkul mózgowych, model Ziemi, Układu Słonecznego, maszyny losującej numery Lotto, modele cząsteczek, liczydła kulkowe. Propozycje tematów spodobały się uczniom bardzo, bo po miesiącu szkoła utonęła w morzu kul!
W następnym roku szkolnym 2006/2007 projekt „Starożytny Rzym i Grecja” dotyczył już wszystkich przedmiotów. Tym razem uczniowie mogli wykonać modele starożytnych budowli, uszyć stroje i buty dla Rzymian, a także zaproponować dla nich odpowiednie menu. A dla uczniów uzdolnionych plastycznie była oferta wykonania greckich waz i antycznych instrumentów muzycznych.
W roku szkolnym 2007/2008 uczniowie realizowali dwa interdyscyplinarne projekty: z przedmiotów humanistycznych „Średniowiecze”, a z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych „Jeden z żywiołów - Woda!”.

W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie mieli za zadanie pokazać, że "Człowiek potrafi wszystko". Na wystawie prac pojawiły się więc m.in. maski orientalne, pięknie malowane szklane przedmioty, modele łańcuchów DNA oraz oryginalne przestrzenne "wycinanki" wykonane metodą kirigami.

Kolejny projekt "Światło - Kształt - Przestrzeń" także zaowocował wieloma pięknymi pracami uczniów. Były to albumy fotograficzne, budowle z zapałek, różnorodne modele brył oraz prace "nitką malowane".

 

 

Po lekcjach


po_lekcjach_01.jpg   

Nasi uczniowie lubią, by w szkole coś się działo, dlatego działa u nas kilkanaście pozalekcyjnych kół zainteresowań. Pod okiem nauczycieli uczniowie mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i pasje. Spotkania te aktywizują uczniów, wyzwalają w nich pomysłowość i inicjatywę. Dają także okazję do wykazania się tym uczniom, którzy na co dzień pozostają w cieniu koleżanek i kolegów wyróżniających się w nauce.
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych prowadzą koła - dziennikarskie, teatralne, plastyczne, muzyczne, historyczne. Na tego typu zajęcia uczęszczają uczniowie wykazujący się talentem aktorskim, tanecznym, wokalnym itp. Przygotowywane przez młodzież spektakle zachwycają dojrzałą interpretacją utworów, werwą, humorem, a także staranną oprawą plastyczną i muzyczną.
Koła zainteresowań prowadzą również nauczyciele przedmiotów ścisłych - matematyki, informatyki, fizyki, biologii. Na zajęciach młodzież uczy się logicznego myślenia, rozwiązywania nietypowych zadań, projektowania stron internetowych. Uczniowie wykonują także interesujące doświadczenia i przygotowują poważne projekty.
Natomiast na licznych zajęciach sportowych z różnorodnych dyscyplin uczniowie mają możliwość zrelaksowania się. Wachlarz tych zajęć jest szeroki: ping pong, koszykówka, siatkówka, piłka nożna.
Na pewno każdy może coś dla siebie znaleźć.

 

 

Wymiana z młodzieżą z Niemiec


wymiana_001.jpg   

Od 2003 roku nasz szkoła wspólnie z Fundacją Polsko - Niemiecką "Współpraca Młodzieży" organizuje wymiany uczniów ze szkołą Schule auf der Aue z Munster koło Frankfurtu nad Menem. Co roku w październiku polscy uczniowie goszczą w swoich domach niemieckich uczniów, a w maju wyjeżdżają na rewizytę do Niemiec. Przez 10 dni młodzież z obu krajów poznaje szkołę, dom oraz kraj swojego kolegi. Program wymiany jest co roku bardzo atrakcyjny. Rano uczestniczymy w jednej lub dwóch lekcjach, a później wyjeżdżamy na wycieczki. Popołudnia zaś spędzamy w rodzinach, które organizują nam wolny czas. Celem wymiany jest przybliżenie uczniom kraju Unii Europejskiej, uświadomienie, jak ważna jest nauka języka obcego, nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami, poznanie ich zainteresowań, kultury, szkoły oraz dnia codziennego. Pobyt w innym domu, z odmienną kulturą, obyczajami i językiem jest na pewno nowym i bardzo dobrym doświadczeniem. Dowodem na to są zawiązane podczas takiego pobytu przyjaźnie, które trwają nawet po zakończeniu programu wymiany.

  

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl