-
Erasmus+

 

Tarcza

 

 

Nasza szkoła od 1 września 2016r. bierze udział w projekcie Erasmus+ „Raising Achievement Together – a vision for European schools; Wspólnie Osiągnijmy Najlepsze Wyniki – wizja szkół europejskich”. Celem projektu jest wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz uczniami europejskich szkół, szczególnie w dziedzinie nauczania przedmiotów ścisłych. Jak zauważają autorzy projektu – walijskie Biuro Edukacji, bardzo ważny aspekt edukacji stanowi właśnie rozwijanie kompetencji w zakresie nauk ścisłych, technologii czy inżynierii. Umiejętności z tego zakresu gwarantują bowiem w bliższej i dalszej przyszłości zarówno znalezienie pracy na rynku europejskim, jak i satysfakcjonujące zarobki. Polska, jak wiadomo, w ostatnich latach osiągnęła spektakularny sukces w badaniach młodzieży szkolnej PISA – uzyskała wysoką lokatę w rankingu i w związku z tym znalazła się w kręgu zainteresowań walijskich placówek oświatowych, dążących do podniesienia jakości kształcenia w tej dziedzinie. W projekcie biorą więc udział szkoły z:

Polski - Szkoła Podstawowa nr 280 w Warszawie, nasze Gimnazjum,

Hiszpanii - CPI de Atios w Valdoviño, I.E.S. Fene w Fene, IES Fraga de Eume w Pontedeume

Walii – Cadoxton Primary School, Thornhill Primary School i Bishop of Llandaff High School.

Partnerami ze strony polskiej są Biuro Edukacji m. st. Warszawy oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych (WCIES). W ramach projektu nauczyciele wraz z uczniami będą wizytować wymienione szkoły i dzielić się wrażeniami i wnioskami. Wypracują również rozwiązania, które przedstawią swoim koleżankom i kolegom, a także rodzicom. Realizacja tego przedsięwzięcia przewidziana jest na 3 kolejne lata. Na początek, w listopadzie 2016r. koordynatorki projektu z ramienia naszej szkoły pp. Beata Liwińska i Joanna Jakubik gościły w stolicy Walii - Cardiff. W marcu natomiast Walijczycy odwiedzą nas w Warszawie, w przyszłym roku szkolnym natomiast planowana jest wizyta polskich i walijskich szkół w Hiszpanii.
Cieszymy się bardzo, że to właśnie my zakwalifikowaliśmy się do tego projektu :)

cardiff01.jpg cardiff01.jpg cardiff01.jpg
 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl