-
Dwujęzyczność od kuchni - oddziały dwujęzyczne w Starzyńskim.

Gimnazjum na Smoczej może poszczycić się wzrastającym z roku na rok zainteresowaniem uczniów z całego miasta i okolic. W roku szkolnym 2015/2016 utworzyliśmy dwie klasy dwujęzyczne. Ich uczniowie już od samego początku mają codzienny kontakt z językiem hiszpańskim.

 

 

 

Uczniowie klasy pierwszej mają za zadanie nabyć umiejętności wynikające z podstawy programowej na poziomie A1, czyli początkującego użytkownika języka hiszpańskiego. Pomagają im w tym dwoje nauczycieli. Jeden polski, drugi hiszpański, którzy dostosowują metody nauczania do uczniów. Dzięki takiemu połączeniu uczniowie mają okazję rozwijać umiejętności posługiwania się w języku obcym na wielu płaszczyznach. Nauczyciel polski wprowadza odpowiednie zagadnienia gramatyczne i leksykalne, natomiast lektor hiszpański poszerza je i wprowadza szereg ćwiczeń utrwalających. Istotnym aspektem zajęć w Gimnazjum na Smoczej jest fakt, iż już od samego początku uczniowie uczestniczą w zajęciach w języku hiszpańskim. Są to zajęcia artystyczne. Rodowita Hiszpanka krok po kroku odkrywa przed uczniami aspekty kultury Hiszpanii, pokazuje piękno miast Półwyspu Iberyjskiego. Ci sami uczniowie w klasie drugiej będą także uczestniczyć w zajęciach z informatyki w języku hiszpańskim.

 

Uczniowie klasy drugiej zdobywają umiejętności posługiwania się językiem Cervantesa na poziomie A2. Liczba zajęcia prowadzonych przez nauczyciela polskiego jest zmniejszona na rzecz zajęć prowadzonych przez rodowitych Hiszpanów. Poza tym uczniowie uczestniczą w zajęciach artystycznych w języku hiszpańskim, także prowadzonych przez rodowitą Hiszpankę. Uczniowie poza tym biorą udział w zajęciach informatyki, z elementami w tymże języku obcym.

 

Warto wspomnieć, że od tego roku już część uczniów klasy drugiej, zainteresowana zdaniem egzaminu gimnazjalnego w języku hiszpańskim, uczestniczy w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez polskiego nauczyciela, a mających na celu ich perfekcyjne przygotowanie do tego ważnego momentu w życiu każdego gimnazjalisty.

 

Uczniowie klasy trzeciej nabywają umiejętności na poziomie B1, przy czym wszystkie zajęcia językowe prowadzone są przez Hiszpanów. Ci sami uczniowie biorą udział w zajęciach z geografii, także wykładanych przez native speakera. Od listopada uczestniczą w zajęciach przygotowawczych do egzaminu gimnazjalnego prowadzonych przez nauczyciela polskiego.

 

Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie sekcji dwujęzycznej mają okazję brać udział w kole teatralnym prowadzonym przez panią Rosario Ortega Serrano, jednego z naszych hiszpańskich lektorów jak i pisać artykuły do gazetki szkolnej w języku hiszpańskim.

 

Sekcja dwujęzyczna w Starzyńskim jest więc nastawiona na ciągły rozwój uczniów pod względem językowym, daje im możliwość osłuchania się i radzenia sobie w typowych sytuacjach życia codziennego w języku hiszpańskim. Dzięki współpracy nauczyciela polskiego czuwającego nad językowym rozwojem uczniów i lektora hiszpańskiego otrzymują możliwość efektywnego nauczenia się podstaw języka Cervantesa.

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl