-
Profil kandydata do sekcji dwujęzycznej.

Od początku istnienia klas dwujęzycznych w Gimnazjum na Smoczej zaobserwowaliśmy, że uczniowie ubiegający się o przyjęcia do tych oddziałów to najlepsi absolwenci szkół podstawowych, najczęściej mogący poszczycić się licznymi osiągnięciami w dziedzinie przedmiotów ścisłych, języków obcych oraz w sporcie. Wśród młodych ludzi przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 przeważają uczniowie, którzy osiągnęli wysoki wynik sprawdzianu po szkole podstawowej oraz mogący się pochwalić świadectwami z wyróżnieniem.

 

Nauka w klasie dwujęzycznej to przede wszystkim przygoda z językiem hiszpańskim. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do niej musi zatem posiadać zdolności językowe, nie bać się podejmowania wyzwań wynikających z uczenia się języka obcego, wiedzieć, czego chce, i nigdy nie bać się szukania pomocy u swoich nauczycieli. Musi być osobą otwartą, poszukującą kontaktu z językiem, niezrażającą się niepowodzeniami oraz dążącą do wyznaczonego celu. Powinien też mieć jasno określoną wizję swojej dalszej ścieżki edukacyjnej. Ważne, by wiedział, że dzięki nauce w klasie dwujęzycznej zyskuje możliwość kontynuowania edukacji w liceach prowadzących takie oddziały z językiem hiszpańskim, a na koniec zdawania matury w tym języku.

 

Uczeń klasy dwujęzycznej powinien też przejawiać zainteresowania humanistyczne: chętnie sięgać po książki, czytać prasę w języku hiszpańskim, przeglądać strony internetowe, a także starać się oglądać filmy i słuchać muzyki hiszpańskiej. Jego zainteresowania powinny oscylować także wokół kultury krajów hiszpańskojęzycznych.

 

Uczniowie przejawiający uzdolnienia matematyczne także są chętnie widziani w klasie dwujęzycznej. Nauka języka obcego jest złożonym procesem logicznego myślenia i dlatego uczniowie uzdolnieni matematycznie świetnie odnajdują się w naszych oddziałach! Szybko odnajdują reguły i tworzą schematy, jakimi kieruje się język hiszpański, często zadziwiając swoją spostrzegawczością samych prowadzących!

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl