-
Profil absolwenta oddziałów dwujęzycznych w Starzyńskim.

Nasz Absolwent jest dojrzałym człowiekiem, który prócz świetnego przygotowania ogólnego, wynikającego z opanowania podstawy programowej dotyczącej poszczególnych przedmiotów, włada językiem hiszpańskim na poziomie B1. Dzięki temu może podjąć naukę w jednym z warszawskich liceów dwujęzycznych bądź w równorzędnych placówkach znajdujących się poza granicami kraju.

 

 

Absolwent Gimnazjum na Smoczej potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji życia codziennego wymagającej znajomości języka hiszpańskiego, przede wszystkim nie boi się kontaktu z obcokrajowcami, jest otwarty i chętny do nawiązywania kontaktów w tym języku. Ma potrzebną wiedzę z zakresu geografii, kultury i historii Hiszpanii oraz krajów hiszpańskojęzycznych, którą chętnie wykorzystuje w swoim życiu codziennym. Jest gotowy do poszerzania swojej wiedzy, potrafi korzystać z podstawowych narzędzi służących do pogłębiania znajomości języka hiszpańskiego. Nie boi się wyzwań i przede wszystkim jest nastawiony na realizowanie swoich zainteresowań oraz dążenie do wyznaczonych celów.

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl