-
Współpraca w Polsce i z zagranicą.

Ponieważ klasy dwujęzyczne w gimnazjach zastąpiły rocznik zerowy w liceach, które dotąd jako jedyne prowadziły ten typ kształcenia, absolwenci takich klas zdobywają podstawy niezbędne do kontynuowania nauki w szkołach średnich prowadzących oddziały dwujęzyczne. Dyrekcja gimnazjum pozostaje w kontakcie z LO. im. Cervantesa oraz LO im. Jose Marti. Owocem tej współpracy było zaproszenie naszej młodzieży na Dni Otwarte w obu placówkach. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zorganizowanych dla nich zajęciach i zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół. Takie spotkania niewątpliwie ułatwią im w przyszłości dokonanie trafnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Dyrekcja Gimnazjum nr 49 nawiązała także współpracę z Ambasadą Królestwa Hiszpanii w Warszawie, która wspiera rozwój sekcji dwujęzycznych w Polsce. Radca ds. edukacji uczestniczy w ważnych wydarzeniach w naszej szkole, takich jak np. oficjalne pożegnanie grupy młodzieży hiszpańskiej. Wraz z naszymi uczniami w latach 2013 – 2015 uczestniczyła ona w realizacji unijnego programu w ramach projektu Comeniusa „Partnerskie projekty szkół”.

Kolejną instytucją, z którą nasze gimnazjum nawiązało współpracę, jest Instytut Cervantesa w Warszawie. Uczniowie klasy dwujęzycznej gościli w jego progach wraz z grupą hiszpańską i mieli okazję zapoznać się z różnymi formami działalności instytutu. W kolejnych latach współpraca ta ma być zacieśniana.

Ważnym przedsięwzięciem w ramach realizacji dwujęzyczności w naszej szkole był udział uczniów obecnej klasy trzeciej we wspomnianym wcześniej dwuletnim programie Comeniusa, zatytułowanym „Partnerskie projekty szkół”. Jego cele to wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem. W 2014 roku młodzież polska gościła przez 10 dni w Fuenlabradzie, mieście położonym w pobliżu Madrytu. Hiszpanie złożyli rewizytę w marcu 2015 r. Owocem obu spotkań stał się wspólny, polsko–hiszpański przewodnik. Ukazywał on nie tylko ciekawe miejsca, jakie młodzi ludzie mogli poznać w krajach swoich partnerów, ale też zwyczaje, tradycje, kuchnię. Po zakończeniu projektu został opublikowany w formie książkowej. Dyrekcje obu szkół planują kontynuować tę współpracę.

W kwietniu 2016 roku uczniowie obecnej 3 klasy dwujęzycznej odbyli długo wyczekiwaną podróż do Salamanki do  prywatnej szkoły języka hiszpańskiego dla obcokrajowców Mester w Salamance.

7 dni zajęć językowo-kulturowych w języku hiszpańskim, mieszkanie w rodzinach hiszpańskich wraz z młodzieżą z całego świata dało im niezapomniane wrażenia i doświadczenia, których nie zapomną do końca życia

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl