-
O projekcie Wars i Sawa
Wars

Tarcza

 

Od roku szkolnego 2010/2011 w naszej szkole wdrażany jest Szkolny Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych Wars i Sawa adresowany do młodzieży, nauczycieli i rodziców.
Jego celem jest skuteczne motywowanie młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań, kształtowanie aktywności, wyobraźni, kreatywności, ciekawości oraz samodzielności, jak również odpowiedzialności za swoją przyszłość. Jednym z zadań jest także promowanie młodych ludzi z pasją i ciekawymi pomysłami na życie.
Głównym jednak celem jest rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań młodzieży, a następnie ich rozbudzanie i rozwijanie, tak by każdy uczeń szkoły miał szansę stać się „człowiekiem z pasją”.
„Człowiek z pasją” to bowiem uczeń świadomy swoich uzdolnień i zainteresowań oraz systematycznie je rozwijający, twórczy, aktywny, angażujący się w różne działania na terenie szkoły i poza nią, a niekiedy nawet inicjujący rozmaite przedsięwzięcia i odnoszący sukcesy na miarę swoich możliwości.

 

 Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl