-
Zebrania

W roku szkolnym 2017/2018 zebrania odbywają się w dniach:

  • 7 września 2017r. godz.1730 - zebranie dla klas zerowej i siódmych
  • 7 września 2017r. godz. 19.00 - zebranie dla rodziców uczniów, którzy zgłosili się na wymianę polsko - niemiecką
  • 21 września 2017r. godz.1730 - zebranie dla klas drugich i trzecich gimnazjum
  • 23 listopada 2017r. godz. 1730
  • 7 grudnia 2017r. godz. 1730
  • 11 stycznia 2018r. godz. 1730
  • 15 marca 2018r. godz. 1730
  • 26 kwietnia 2018r. godz. 1730
  • 17 maja 2018r. godz. 1730

 

Zebrania rozpoczynają się o godz. 1730, w salach:


XX"> oddział przedszkolny - sala 18

klasa pierwsza - sala 19

 

 

klasa

VIIa

VIIb

VIIc

VIId

VIIe

sala

64

21

11

35

61

 

klasa

IIa

IIb

IIc

IId

IIe

IIf

IIg

sala

37

53

52

47

20

62

38

 

klasa

IIIa

IIIb

IIIc

IIId

IIIe

IIIf

sala

49

36

51

17

10

12

 

 

 


Kontakt telefoniczny z nauczycielami.

W pilnych sprawach mogą się Państwo kontaktować z nauczycielami również w czasie przerw.

W tym celu podajemy Państwu rozkład dzwonków.

 

1.

845 - 855

10 minut

2.

940 - 950

10 minut

3.

1035 - 1045

10 minut

4.

1130 - 1145

10 minut

5.

1230 - 1250

20 minut

6.

1335 - 1350

15 minut

 

telefon do pokoju nauczycielskiego: 22 838 56 76

telefon do sekretariatu: 22 838 11 05

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl