-
"Smocza 49"

 

Smocza 49 (3)

Smocza 49 (3)

Smocza 49 (2)

Smocza 49 (2)

Smocza 49 (1)

Smocza 49 (1)

Trybuna Budy - gazeta 41

nr 41 2014/XII

Trybuna Budy - gazeta 40

nr 40 2014/XI

Trybuna Budy - gazeta 39

nr 39 2014/X

Trybuna Budy - gazeta 29

nr 29 2013/VI

Trybuna Budy - gazeta 28

nr 28 2013/V

Trybuna Budy - gazeta 27

nr 27 2013/IV 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl