-
Pedagodzy - przydatne adresy
 • Zespół Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych nr 1
  ul. Zawiszy 13, Warszawa
  tel. (22) 631-08-23, (22) 631-57-73

 • Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Syreny 18, Warszawa
  tel. -22 632-54-89, 022 632-31-31, 022 631-26-92

 • Sąd Rodzinny i Nieletnich
  ul. Kocjana 3, Warszawa
  tel. 022 328-64-73

 • Poradnia "OPTA"
  ul. Okólnik 11a m. 34, Warszawa
  tel. 022 826 - 39 - 16

 • Pomarańczowa Linia
  dla rodziców, których dzieci piją
  tel. 0 801 140 068

 • Sekcja do spraw Nieletnich
  Komisariat Policji Warszawa - Wola
  ul. Żytnia 36
  tel. 022 603 - 70  -36, 0 600 997 723

 • Niebieska Linia
  dla dzieci, rodziców ofiar przemocy, dla sprawców stosujących przemoc, świadków
  tel. 0 801 120 002

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  ul. Dzielna 7, Warszawa
  tel. 022 831-19-20, 022 831-19-66

 • Dział Pomocy Specjalistycznej OPS Wola
  ul. Karolkowa 58A
  tel. 022 632-01-25, 022 632-04-67
 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl