-
Historia szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego powstała na bazie Gimnazjum nr 49 powołanego  do życia dnia 1 września 1999 roku. Reforma wprowadzająca nowy system szkolnictwa i likwidująca szkoły gimnazjalne weszła w życie dniu 1 września 2017 r. , chociaż jeszcze przez dwa lata będą będą nadal  funkcjonowały oddziały gimnazjalne.

Wcześniej, od roku 1964 w budynku przy ul. Smoczej 19 mieściła się Szkoła Podstawowa nr 170., która zakończyła ostatecznie swą działalność w 2001r. Szkoła nr 170, tak jak Gimnazjum nr 49  co prawda przestały istnieć, ale zachowała się pamięć o ich dokonaniach i chlubnej tradycji.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej, a wcześniej Gimnazjum nr 49 od dnia 1 września 1999r. jest pani Elżbieta Milewska. W latach 2001 - 2003 obowiązki wicedyrektora Gimnazjum pełniła pani Elżbieta Prus, a w latach 2003 - 2010 pani Beata Owczarek. Od 1 września 2010r. panią dyrektor Milewską wspierała  jako wicedyrektor pani Sylwia Jakieła, zaś od od 1 września 2014r. wicedyrektorem jest pani Beata Aranowska-Ptaszek.

Szkoła Podstawowa kontynuuje tradycję Gimnazjum nr 49 w zakresie dwujęzyczności hiszpańskiej.

 

W naszej szkole miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń. Oto niektóre z nich:

 

Milenium


historia_05a.jpg

W ramach obchodów związanych z rozpoczęciem nowego tysiąclecia i rocznicy zjazdu w Gnieźnie nasza szkoła zorganizowała w dniu 7 czerwca 2000 roku uroczystość na powitanie XXI wieku pt. Milenium. Uczniowie przedstawili sławne postacie ubiegłego stulecia, które wpłynęły na losy świata.

W roku szkolnym 2000/2001 kontynuowaliśmy uroczystości związane z powitaniem XXI wieku. W dniu 15 grudnia 2000 roku przygotowaliśmy przedstawienie pt Milenium część 2. Poświęciliśmy ją dokonaniom wybitnych Polaków.

 

 

Dzień Europejczyka


historia_10.jpg

Nasza szkoła brała udział w krzewieniu idei wejścia Polski do Unii Europejskiej. W dniu 20 kwietnia 2001 roku przygotowaliśmy uroczystość zatytułowaną Dzień Europejczyka. Szkoła na jeden dzień zamieniła się w miniaturę naszego kontynentu, ponieważ zaprezentowaliśmy najważniejsze wydarzenia i postaci z dziejów państw należących do UE. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Pan Michał Drozdka, doradca marszałka Sejmu RP ds integracji europejskiej oraz Pan Marcin Brzeziński z Fundacji Schumana.

 

 

Wymiana z młodzieżą z Francji


historia_15a.jpg

W roku szkolnym 2001/2002 współpracowaliśmy z College Les Chalets z Tuluzy w ramach wymiany młodzieży. We wrześniu uczniowie naszej szkoły poznawali Francję i jej zwyczaje, ucząc się jednocześnie języka francuskiego, zaś w maju młodzież z Tuluzy gościła w naszych domach oraz poznawała najciekawsze zakątki naszego kraju.

 

 

Uroczystość nadania szkole imienia


historia_17a.jpg

W dniu 25 kwietnia 2002 roku odbyła się w naszej szkole wspaniała uroczystość związana z nadaniem naszej szkole imienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in Prezydent Warszawy Wojciech Kozak, Dyrektor Zarządu Dzielnicy Wola Pan Mieczysław Zmysłowski, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Pani Danuta Dzido, proboszcz parafii Św. Augustyna. Na mszy św. odbyło się poświęcenie sztandaru szkoły. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Pani Ewa Czeszejko - Sochacka i prof. Marian Marek Drozdowski. Po oficjalnej części uroczystości młodzież zaprezentowała przedstawienie oddające klimaty starej Warszawy.

 

  

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl